Per operar a l'oficina virtual ha de ser un usuari registrat